A partir d’ara ens podeu trobar a la nova pàgina web del club, en el següent enllaç:

http://catpescallunes.wixsite.com/pescallunes

Gràcies a tots!!!